งานบางเสร่ฟิชชิ่งเกม | Bangsaray Fishing Game #3

งานนี้เป็นงานที่ได้รับความนิยมมาอย่างตลอด จนสามารถจัดงานขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งนี้ก็เช่นเคยยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม