งานมิตติ้ง สังขละบุรี ครั้งที่ 14 | Meeting Sangklaburi #14

โดยงานนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 14 แล้ว กระแสและการตอบรับยังคงดีเหมือนครั้งที่ผ่านๆมา