งานแข่งขันกีฬาตกปลาภูเก็ต | PHUKET FISHING TOURNAMENT

งานนี้จัดขึ้นที่ ปลายแหลมสะพานหินภูเก็ต เป้นอีกหนึ่งงานที่มีกระแสตอบรับมาดีโดยตลอด