ทางชมรม TFTMA จะมีแคมเปญ ออกมาเพื่อ รณรงค์ ในการพัฒนา วงการตกปลาในประเทศไทยในโอกาสต่อไป ดังนี้ครับ

1. SAVE TRIP รณรงค์ เกี่ยวกับการดูแลตัวเองเรื่องการออกทริปตกปลา การตรวจสอบ รถ เรือ เพื่อความปลอดภัย การดูแลตัวเอง ใช้ แว่นกันแดด ผ้าบัฟ เสื้อกันยูวี ถุงมือ ชูชีพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. SAVE FISH รณรงค์ เกี่ยวกับ การปล่อยปลาไม่ได้ขนาด ไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่นักตกปลาต้องการ ปลาที่มากเกินไป ชนิดปลาที่หายาก เชื่อมโยงไปยังการปล่อยปลาให้ถูกวิธี

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่วงการตกปลาทั้งประเทศไทย สื่อความเข้าใจเพื่อเชื่อมโยง และส่งเสริมการค้า ออกไปหลายๆด้านให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว